Základní informace - Divejse.cz, filmy z vašich měst a obcí

Základní informace

Dívejse.cz si klade za cíl prezentovat města, obce, regiony a turisticky zajímavé oblasti ČR. Existuje veliké množství filmových snímků pořízených z důvodů propagace nebo kvůli zachycení atmosféry společenských událostí. Mnoho z nich však nikdy nemohl divák vidět, byly určeny úzkému diváckému okruhu nebo odborné veřejnosti.

Hlavním posláním serveru je proto prezentace filmů o životě i těch nejmenších společenských celků. Zvláštní zájem přitom věnujeme dokumentům o malých obcích, které zpravidla nemají dostatečné finanční možnosti, aby si mohly nechat profesionální filmový dokument zpracovat. Pro takové obce je tu nabídka našeho videostudia.

Pravidla pro zveřejnění filmů z města obcí:

  1. Máme zájem o filmy, které jsou zaměřeny na společenských život v městech a obcích a regionech, jejich prezentaci, kulturně-společenské události a archivní materiály.
  2. Při umisťování na Divejse.cz nás zajímají především filmy kolem 15-ti minut délky. Jsme schopni umístit i delší záznamy, při pětadvaceti minutách však dochází k určitým kompresním ztrátám a na straně diváka může dojít i k potížím s přehráváním. Navíc je prokázáno, že divákova pozornost u monotématických filmů kolem dvanácté minuty výrazně klesá.
  3. Umisťování filmů kolem patnácti minut délky je bezplatné, v ostatních případech záleží na dohodě se Zadavatelem filmového díla.
  4. Filmy pořízené ve videostudiu firmy Dívejse.cz jsou na web umístěny zdarma v jakékoliv délce.
  5. Filmy jsou na stránku vkládány na základě vzájemné smlouvy.
  6. Každá obec, město, mikroregion nebo filmový tvůrce si může v rámci Dívejse.cz nechat zřídit vlastní stránku, jejímž obsahem bude větší množství filmových dokumentů. Tato služba je zpoplatněna roční částkou za pronájem a správu souborů.


Kontakt:

František Matějíček, tel: 602-46 34 39
e-mail: frantisek.matejicek@divejse.cz